KÖPVILLKOR

Köpvillkor

Beställning
När du gjort en beställning genom vår webshop www.brittaniabad.se bekräftar vi beställningen genom att skicka en orderbekräftelse till den mejladress du angivit. Orderbekräftelsen är en bekräftelse på att ett avtal om köp mellan dig och Brittania Bad ingåtts. Genomförd beställning innebär också att du godkänner våra köpevillkor och samtycker till att namn- och person- eller organisationsnummer registreras i vårt affärssystem. Om du har frågor kring hur du beställer är du välkommen att kontakta oss på 031-79 72 629 order@brittaniabad.se.

Ändring av beställning eller avbeställning
Du kan göra ändringar i din beställning fram till dess att beställningen har effektuerats. Med effektuering menas att faktura eller frakthandling har skapats. Om ändringen godkänns kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris som gäller vid ändringstidpunkten. Det är inte möjligt att ändra en beställning när ordern har effektuerats. En avbeställning är giltig först när du mottagit bekräftelse härom från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad fram till dess att beställningen har effektuerats, dvs faktura eller frakthandling har skapats. Efter denna tidpunkt är du skyldig att ta emot leveransen.  Som kund hos oss har du dock alltid 14 dagars ångerrätt enligt vad som sägs under rubriken ”Ångerrätt” nedan.

Priser och information på vår hemsida
Priserna som anges i vår webbshop är i svenska kronor (SEK) inklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella fel i pris- och produktinformation på hemsidan. I händelse av felaktigt pris förbehåller sig Brittania Bad rätten att ändra detta i efterhand. Du som kund kommer självfallet att bli tillfrågad om du vill fullfölja köpet innan vi gör en sådan ändring. Vi reserverar oss också för prisändringar, slutförsäljning, lagerdifferenser, tekniska problem, ändringar av tekniska specifikationer och eventuella typografiska fel på vår sida och förbehåller oss rätten att ändra produktinformation och priser utan föregående avisering.

Fraktkostnad
Utöver priset som visas för respektive produkt i vår webshop tillkommer fraktkostnad vid ett ordervärde under 5000 kronor. Vid ett ordervärde över 5000 kr levereras varorna fraktfritt. Din aktuella fraktkostnad redovisas på ditt ordererkännande.

Ordervärde upp till och med 1000 kr = 49 kr i fraktkostnad
Ordervärde 1001-5000 kr = 399 kr i fraktkostnad
Ordervärde över 5000 kr = fraktfritt

Personuppgifter
Se vår Integritetspolicy & GDPR

Copyright
Allt innehåll på www.brittaniabad.se som text, bilder, filer, logotyper och program tillhör Bittania Bad eller våra leverantörer och är skyddat av svenska och internationella upphovsrättslagar.

Betalning
Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora tillsammans med samarbetspartners.

Kortbetalning
Korbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt.

Frakt & Leverans
Leveranstiden för produkter beställda i vår webbshop är 1 – 3 veckor. Har du bråttom med en leverans rekommenderar vi alltid att du ringer vår kundtjänst och stämmer av innan beställning. Fraktkostnaden finns specificerad på din orderbekräftelse. Ordinarie fraktkostnad tillämpas till alla adresser inom Sverige med körbar väg undantaget öar utan fast vägförbindelse.

Privatpersoner får alltid en avisering av transportbolaget innan utkörning sker. Varorna skickas till porten om du bor i lägenhetshus eller till tomtgränsen om du bor i villa. Produkterna levereras under dagtid och kräver att en mottagare kvitterar godset. Vi kan tyvärr inte påverka transportörens tider och kördagar. I vissa mindre orter i Sverige kan det förekomma att transportören enbart har hemleverans vissa dagar i veckan. Vid mottagande av varorna ska de inspekteras noggrant innan leveransen kvitteras. Om det finns synliga skador på emballage eller på varan skall detta noteras på fraktsedeln innan du kvitterar den. Fraktbolaget ställer ej av gods utan kvittens av kund eller för kundens räkning ansvarig mottagare. Detta innebär att du ansvarar för att det finns någon som kan ta emot och kvittera godset när leveransen utförs.

Leverans till öar
Vid leverans till öar som saknar broförbindelse avtalas särskild leverans med avseende på pris, leveranstid och leveranssätt. Vid önskemål om leverans till skärgårdsö levererar vi enligt den kostnad som finns på orderbekräftelsen till en fast adress på fastlandet. Kund får se till att leveransen blir mottagen på denna adress och sedan själv ombesörja vidare transport till ö. Var god och uppge om du önskar direktleverans till ö redan vid din beställning då vissa varor behöver emballeras på ett visst sätt. Till Gotland sker ordinarie biltransport enligt de fraktvillkor som gäller för produkten.

Leveransförseningar
Leveranstiderna kan komma att förlängas då oförutsedda förseningar kan uppstå. Brittania Bad kompenserar ej för leveransförseningar. Boka aldrig hantverkare innan ni mottagit och kontrollerat varan.

Transportskada
Kontrollera varan noggrant vid leverans. Om varan eller emballaget är skadat så skall detta dokumenteras med bilder och anmälas till fraktbolaget direkt på plats. Detta genom att skadan noteras på fraktsedeln före det att leveransen kvitteras. Anmäl därefter skadan till oss på 031-79 72 629 så hjälper vi dig med reklamationsärendet. Detta gäller även för eventuella dolda skador som upptäckts. Skadan ska anmälas till oss inom sju (7) arbetsdagar från mottagandet av varan. Det är därför viktigt att du packar upp och undersöker produkterna noggrant direkt. Reklamation av skadade varor efter sju (7) dagar godkänns ej.

Ångerrätt och retur
Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument alltid 14 dagars ångerrätt. Vid åberopande av ångerrätt står du som kund för returfrakten. En förutsättning för ångerrätten är dock att varan är oanvänd och oskadad samt att medföljande originalförpackning och emballage är helt och rent.

Vid utnyttjande av ångerrätt eller retur, mejla oss på order@brittaniabad.se  eller ring 031-7972 629. Vi behöver alltid följande information av dig:

1) Ordernummer  2) Namn och kontaktuppgifter 3) Artikelnummer och antal på de produkter som önskas returneras.

Du måste få en bekräftelse från oss att returen är godkänd och att ångerfristen inte har passerats innan varorna skickas tillbaka. Returfrakten bokas alltid av oss och vi mejlar en returfraktsedel till dig.

Återbetalning
När vi har mottagit och kontrollerat den returnerade varan återbetalar vi värdet på den returnerade varan. Eventuell fraktkostnad eller returfraktkostnad återbetalas ej. Vi återbetalar pengarna genom samma kanal som de kom till oss.

Reklamation
Om du har fått en defekt eller felexpedierad vara ber vi dig att omgående kontakta oss på order@brittaniabad.se. Beskriv felet så utförligt som möjligt, gärna tillsammans med bild. Om vi inte kan lösa problemet får du naturligtvis reklamera produkten för att få en ny. Reklamationer skall göras i enlighet med de instruktioner du får av oss. Kontrollera alltid produkten före montering då monterade produkter ej kan reklameras. Detta gäller inte om felet är dolt och ej kan upptäckas före montering. I Sverige gäller reklamationsrätten i 36 månader.

Force majeure
Om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet – såsom exempelvis krig, myndighetsingripanden, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer – som en part inte skäligen kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder han inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna, skall han i motsvarande grad befrias från sin förpliktelse att på sätt som avtalats avlämna eller ta emot produkten. Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund att utan dröjs-mål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande. Om befrielsegrund hindrar köparen skall han ersätta säljaren för de merutgifter denne får vidkännas för att säkra och skydda godset. Om avtalets fullgörande försenas mer än sex månader av befrielsegrund som nämns i första stycket, har vardera parten utan inskränkning av vad som i övrigt gäller enligt dessa bestämmelser, rätt att häva avtalet genom skriftlig meddelande till den andre parten.